ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne.

Ryzyko związane ze stratą, która jest spowodowana stosowaniem nieodpowiednich i zarazem zawodnych procedur wewnętrznych to ryzyko operacyjne. Mamy dwie dziedziny naukowe, które zajmują się badaniem tego rodzaju ryzyka. Są nimi Finanse i Nauki w zarządzaniu. Patrząc na ryzyko pod kontem finansowym chcemy ocenić poziom ryzyka w taki sposób, aby można było ustalić jakie są rezerwy finansowe, które ewentualnie, jeśli będzie takowa potrzeba pozwolą pokryć straty związane z ryzykiem. Ze strony nauk o zarządzaniu chcemy przeanalizować jakie są istoty ryzyka.