spłata odsetek

Alternatywna forma pożyczki gotówkowej dla przedsiębiorców

Zanim przejdziemy do indywidualnych warunków, ważne jest, aby rozróżnić dwie najczęstsze metody inwestowania: pożyczki zamienne i inwestycje kapitałowe. W przypadku inwestycji kapitałowej inwestor otrzymuje udział w spółce w zamian za gotówkę. Prosty sposób na pieniądze. Jeśli zamiast tego inwestor dostarczy pożyczkę zamienną, dostarczy pożyczkę z datą zapadalności, odsetkami i specjalnymi zwrotami: prawo do zamiany pożyczki na kapitał zakładowy spółki w pewnym momencie w przyszłości.