harmonogram spłat

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego

Umowa kredytu gotówkowego w jasny sposób określa w jakim terminie należy spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Obecne prawo pozwala jednak na to, aby kapitał ten został spłacony wcześniej, a wtedy bank powinien zwrócić odsetki, za pozostały okres. Dzięki temu właśnie, iż skorzysta się z takiej możliwości unika się części kosztów jakie trzeba ponieść za skorzystanie z umowy kredytu gotówkowego. Istnieje także możliwość przyspieszenia spłaty kredytu, która polega na szybszym spłacaniu rat, niż jest to przewidziane w załącznikach do umowy.