Niskie oprocentowanie lokat

Stwierdzenie, że lokaty bankowe posiadają bardzo niskie oprocentowanie w chwili obecnej nie jest niczym odkrywczym. Od kilku już lat, a raczej od 2008 roku oprocentowanie lokat bankowych ulega różnym wahaniom. W chwili obecnej najwięcej można zyskać na oprocentowaniu krótkoterminowych wynoszącym dwa miesiące. Wynosi ono 5 % w skali całego roku. Eksperci od finansów doradzają więc by zakładać przede wszystkim lokaty długoterminowe.

Lokaty długoterminowe mają przynieść największy średni zysk w skali roku. Zwłaszcza, że większość ofert lokat bankowych dotyczy produktów dedykowanych nowym Klientom. Banki kuszą wyższym oprocentowaniem pod warunkiem, że nowy Klient zdecyduje się na założenie konta czy wpłaty określonej sumy pieniędzy. Na wysokie oprocentowanie lokat nie mogą raczej liczyć stali Klienci. Oni muszą zadowolić się oprocentowaniem oscylującym pomiędzy 2 a 4 %. Istnieją jednak instytucje pozabankowe, które również oferują założenie atrakcyjnych lokat. Nie są one jednak objęte Bankowym funduszem Gwarancyjnym.

Atrakcyjnie oprocentowanych lokat bankowych warto też szukać za pośrednictwem internetu. Dzięki mniejszym wydatkom poniesionym na utrzymanie tradycyjnych placówek, banki oferują wyższe oprocentowanie dla użytkowników mobilnych. Wszystkie te atrakcyjne i internetowe oferty nie zadowolą jednak tych, którzy naprawdę na lokatach chcą zarobić. To już zależy od wielu czynników, między innymi od Rady Polityki Pieniężnej. Przy stabilnej i dobrej koniunkturze rynkowej Rada Polityki decyduje się podnieść stopy procentowe. Dzięki temu oprocentowanie idzie w górę.

Na kryzys fundusz obligacji? 

Sposobem na alternatywne ulokowanie pieniędzy może być kupno Obligacji Skarbu Państwa. Najłatwiej tego dokonać za pomocą funduszy inwestycyjnych. Na spektralne zyski nie można jednak liczyć. W chwili obecnej jednostki uczestnictwa gwarantują 3 % zysku. Tyle więc, co przeciętna długoterminowa lokata. Co więc robić?

Lokaty alternatywne

Receptą na stagnację rynkową mogą być inwestycje alternatywne. Przewiduje się, że w niedługim czasie cena ziemi rolnej poszybuje wysoko w górę. Rozrastać mają się również przedmieścia polskich miast. Wszystko to sprawia, że zdecydowanie większy zysk w perspektywie długoterminowej może dać ziemia. Hitem ostatnich lat jest również alkohol. Kupno szlachetnych trunków jest receptą na mało dochodowe lokaty. Mało dochodowe ale gwarantujące pewny zysk i nie wymagające zbyt wielu zachodu. Warto więc rozważyć wszystkie za i przeciw i dopiero wtedy wybrać najlepsze według nas rozwiązanie.