Kredyt gotówkowy w czasach kryzysu oferta dla przedsiębiorstw

card

Obecna sytuacja gospodarcza nie należy do najłatwiejszych. Owszem, pandemia koronawirusa dotknęła poszczególne branże w różnym stopniu, ale trudno znaleźć sferę życia publicznego, w którym firmy nie zanotowały spadków. Pomoc, która jest oferowana w kontekście Tarczy Antykryzysowej, to rozwiązanie pomocne w trudnych dniach, aczkolwiek no właśnie nie obejmuje ona wszystkich.

Pieniądze naprawdę dla wszystkich?
Istotą wspomnianej Tarczy była i jest pomoc dla tych przedsiębiorstw, które epidemia korona-wirusa dotknęła w możliwie największym stopniu. Chodzi o te firmy, które zanotowały znaczne straty i których bieżąca działalność została w ten sposób zagrożona. Istnieją jednak i takie przedsiębiorstwa, które zostały przez kryzys dotknięte w znacznie mniejszym stopniu. Podmioty te co prawda nie są zagrożone upadkiem, ale brak inwestycji w obszarach ich funkcjonowania, może doprowadzić do ich powolnej degeneracji. Mało kto wie, że w ramach Tarczy Antykryzysowej istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu gotówkowego, którego warunki spłaty mają charakter preferencyjny. Jakie to warunki?

Kredyt gotówkowy z Tarczą, czy na Tarczy?

Założenia dotyczące wspomnianego kredytu gotówkowego są naprawdę rewolucyjne. Po pierwsze, można je przeznaczyć na dowolny cel. Oznacza to, że przedsiębiorstwo może wykorzystać pożyczone środki chociażby na bieżącą działalność. Co ciekawe możliwości te są bardzo szerokie i dotykają każdego aspektu działalności firmy, w tym oczywiście bieżących inwestycji. Po drugie, maksymalna wysokość pożyczonych środków jest zależna od zdolności kredytowej i obrotu w wybranym przedsiębiorstwie. Tym samym duże podmioty mogą zaciągać znacznie większe zobowiązania wobec banków. Wreszcie po trzecie, koszty z tytułu pożyczenia pieniędzy (wraz z prowizją) można wpisać do kosztów wprowadzonej działalności gospodarczej. Dzięki temu część z nich zwróci się w postaci ulg podatkowych za bieżący miesiąc.

Jak pozyskać preferencyjny kredyt gotówkowy?
Procedura zaciągnięcia takiego preferencyjnego kredytu wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku innych rodzajów zobowiązań finansowych. Należy jednak pamiętać, że przy analizie zdolności kredytowej bank sprawdzi najprawdopodobniej dwie rzeczy. Pierwszą z nich będą zapisy obejmujące zeznania PIT z okresu dwóch ubiegłych lat a drugą zestawienia zbiorcze z księgi przychodów i rozchodów. Dzięki tym informacjom bank będzie mógł sprawdzić bieżące obroty wybranej firmy a następnie na ich podstawie określić jej zdolność kredytową i przydzielić maksymalną kwotę pieniędzy.

Czy warto decydować się na zaciąganie takiego zobowiązania w czasach kryzysu? Z pewnością jest ono o wiele tańsze, niż standardowy kredyt gotówkowy dla firm. Poza tym warunki jego udzielenia również są dość preferencyjne, co w czasach zaostrzonych regulacji ma ogromne znaczenie. Na uwagę zasługuje również fakt, że część poniesionych z tego tytułu kosztów, można odliczyć w ramach ulg podatkowych. Naturalnie kwestią otwartą pozostaje, czy dana firma ma możliwość spłaty takiego zobowiązania w terminie. Tu jednak decyzja należy do przedsiębiorcy.

Podsumowanie
Zaciągnięcie kredytu preferencyjnego nie jest trudne. Oferuje go dosyć sporo banków, z których znaczna część co ciekawe nie jest związana kapitałowo z polską gospodarką. Prawdę mówiąc taki krok jest najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. Z punktu widzenia firmy jest on bardzo ważny, gdyż nie jest dotacją, lecz inwestycją w konkretne działania przedsiębiorstwa. W ten sposób przedsiębiorca może sam podjąć decyzję, w których obszarach należy doinwestować firmę.