Jaką lokatę wybrać?

Podejmując się założenia lokaty często nie wiemy jaką mamy wybrać. Aby zdecydować się na którąś z nich trzeba zgłębić temat z jakimi możemy się spotkać i która będzie dla nas najlepsza. Zatem pora się dowiedzieć.

Rodzaje lokat

Pierwszymi są lokaty terminowe. Chodzi o to, że zakładamy lokatę na określony czas i pewne oprocentowanie. Po upłynięciu okresu umowy bank zwraca nam całą sumę pieniędzy wraz z zarobionymi odsetkami. Lokaty terminowe możemy podzielić na:

lokaty kwartalne, czyli takie, które zawierane są na okres 3 miesięcy
lokaty krótkoterminowe, gdzie ich okres nie przekracza 12 miesięcy
lokaty średnioterminowe, które trwają od 6 miesięcy do okresu jednego roku
lokaty długoterminowe, gdzie są zawierane na czas powyżej jednego roku

Najpopularniejszymi lokatami są krótkoterminowe, które zakładamy ze względu na wysokie oprocentowanie jak i długoterminowe, które gwarantują nam stabilność dochodu. Lokaty długoterminowe są przeznaczona dla osób, które chcą zainwestować pieniądze na dłuższy okres. Po kilku latach procent może urosnąć do takiej rangi, że będzie nas stać na mieszkanie dla dziecka. Innym przykładem lokaty jest lokata rentierska. Charakteryzuje się tym, że odsetki z niej są z niej wypłacane w równych odstępach czasu w formie małych sum. Pieniądze na tej lokacie są więc stale zamrożone, ale otrzymujemy z jej tytułu małe wypłaty. Warto jednak wspomnieć, że tutaj oprocentowanie jest dużo niższe. Nietypowym rodzajem jest lokata strukturyzowana. Ciężko się z nią spotkać w ofertach banków, ale należy o niej wspomnieć. Jest to jedna z bardziej ryzykownych lokat. Można ją podzielić na dwie części: oszczędnościową i inwestycyjna. Jak pierwsza jest bezpieczna tak druga może stanowić pewne zagrożenie inwestycyjne. Przykładem może być chociażby kurs walutowy, które ciągle się zmienia. Zakładana jest na kilka lat, ale niestety klient otrzymuje tylko częściowe jego zabezpieczenie. Z pewnością jest przeznaczona dla klientów, którzy bardzo dobrze znają rynek inwestycyjny. Skoro już weszliśmy na temat waluty to pora wspomnieć o lokacie walutowej. Jest ona prowadzona w zupełnie innej walucie niż ta, która jest dostępna w naszym kraju. Co do zarobku na tej lokacie tego niestety nie wiemy. Jeśli przelicznik waluty będzie większy niż przy zakładaniu lokaty to na niej zarobimy, jeśli nie – możemy dużo stracić.

Krótko o BFG

Trzeba jeszcze powiedzieć kilka rzeczy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, który wchodzi także w skład lokaty. To dzięki niemu mamy pewność, że w przypadku upadłości instytucji bankowej pieniądze wrócą do nas w całości. Głośną sprawą była upadłość SKOK-u, gdzie wiele klientów obawiało się o swoje oszczędności. Właśnie wtedy z pomocą przyszedł BFG, gdzie większość odzyskała swoje pieniądze i mogła je przenieść do innego banku. Przed upadłością nie można się uchronić, dlatego warto pamiętać, że BFG czuwa nad nami i odpowiada za bezpieczeństwo środków na naszej lokacie. Oszczędności są zwracane nie tylko z kwotą podstawową, ale także z odsetkami. Warto zatem sprawdzić czy określona placówka jest objęta Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Jeśli nie to musimy zdecydować się na inną alternatywę. Banki, które są nim objęte można znaleźć na stronie internetowej BFG.

Pora przejść do podsumowania rozważań. Jak można było zauważyć lokata długoterminowa ze stałym oprocentowaniem to idealny sposób na ochronę kapitału przed inflacją. Przed nią nie uciekniemy, ponieważ zawsze będzie istniała. W niektórych przypadkach możemy się przed nią uchronić a to właśnie było naszym celem. Jeśli mamy inwestować to tylko z głową.