W jaki sposób funkcjonuje BIK?

money

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja niezwykle ważna przy udzielaniu kredytów gotówkowych, a także innych grup zobowiązań. Z bazy Biura Informacji Kredytowej korzystają głównie pożyczkodawcy do oceny ryzyka potencjalnego klienta. Profesjonalne monitorowanie pożyczkobiorców jest niezwykle ważne dla stabilnego budowania zysku w instytucjach finansowych. Monitorowanie pożyczkobiorcy to nawet elementy wpisany w odgórne normy prawne, a zatem de facto niezbędny w procesie nawiązywania współpracy. W jaki sposób banki pozyskują w ogóle informacje o klientów i w jaki sposób działa Biuro Informacji Kredytowej?

Wymiana informacji o kredytobiorcy kluczowa dla bezpieczeństwa akcji kredytowej

Banki detaliczne, a coraz częściej parabanki tworzą wewnętrzne sieci informacyjne. Wymiana danych o kredytobiorcach na poziomie większości instytucji finansowych to standardowy element ograniczania ryzyka gospodarczego. Bank detaliczny to największy kredytodawca w perspektywie ogólnokrajowej. Banki nie podejmują decyzji o udzieleniu kredytu dowolnie, ale odpowiadają na normy i wytyczne prawne, w tym na rozporządzenia Narodowego Banku Polskiego. Każdy pożyczkodawca chce poznać solidność kredytobiorcy, w tym historię spłaty dotychczasowych zobowiązań, jeżeli oczywiście takie istnieją. Bank monitoruje majątek klienta, stan cywilny, ilość członków rodziny (młodszych i pracujących). Biuro Informacji Kredytowej to instytucja wyspecjalizowana w gromadzeniu, a także w przetwarzaniu informacji o kredytobiorcach. Biuro Informacji Kredytowej segreguje dane pochodzące z banków, a także ze SKOK – ów. Informacje o kredytobiorcy pochodzą najczęściej z BIK, a także z Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Biuro Informacji Kredytowej zostało założone przez Związek Banków Polskich. Potrzeba gromadzenia danych dotyka bowiem każdego pożyczkodawcy niezależnie od charakterystyki. Połączenie informacyjne wszystkich banków ogranicza w znaczący sposób niepewność, co do udzielania ryzykownych kredytów na poziomie całej gospodarki. To bardzo ważna funkcja, ponieważ brak ryzykownych kredytów, uniemożliwia rozprzestrzenianie się kryzysów ekonomicznych. Polska to jeden z niewielu krajów na świecie, który przeciwstawił się kryzysowi z roku 2007 – 2010. BIK gromadzi, przekazuje i przechowuje długoterminowo dane kredytobiorców.

Zarządzanie historią kredytową w długiej perspektywie

Już przy składaniu wniosku kredytowego bank przekaże zapytanie do BIK. Jeżeli masz w tym samym czasie kilka zapytań do BIK ograniczasz w sposób naturalny zdolność kredytową. Przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego należy niezwykle dokładnie ocenić możliwości spłaty zobowiązania i wytypować tylko kilka (2 -3) instytucje, do których się zgłosisz. BIK wysyła raporty o pożyczkobiorcach praktycznie na zautomatyzowanych zasadach. Pozytywna historia kredytowa, nawet przy stosunkowo niewielkich dochodach działa na twoją korzyść. Z tego powodu zaleca się osobom dopiero wchodzącym na rynek pracy zaciągnięcie niewielkich pożyczek i ich terminową spłatę. W ten sposób w przyszłości, przy zaciąganiu, np. kredytu hipotecznego masz większą szansę na wynegocjowanie korzystnych warunków. Po podpisaniu umowy kredytowej bank przekazuje na bieżąco informacje o spłacie zobowiązania. Historia kredytowa kształtuje się na przestrzeni lat. Terminowość spłaty kredytu jest premiowana przez duże podmioty finansowe, a także przez coraz liczniejsze parabanki. Zarządzanie danymi kredytobiorców jest niezbędne dla uzyskania maksymalnych stóp zwrotu z rozwoju akcji kredytowej.