Ryzyko operacyjne.

money

Ryzyko związane ze stratą, która jest spowodowana stosowaniem nieodpowiednich i zarazem zawodnych procedur wewnętrznych to ryzyko operacyjne. Mamy dwie dziedziny naukowe, które zajmują się badaniem tego rodzaju ryzyka. Są nimi Finanse i Nauki w zarządzaniu. Patrząc na ryzyko pod kontem finansowym chcemy ocenić poziom ryzyka w taki sposób, aby można było ustalić jakie są rezerwy finansowe, które ewentualnie, jeśli będzie takowa potrzeba pozwolą pokryć straty związane z ryzykiem. Ze strony nauk o zarządzaniu chcemy przeanalizować jakie są istoty ryzyka. Sprawdza się jakie mogą być jego przyczyny i jakie będą później skutki jeśli już do tego ryzyka dojdzie. Można dzięki temu podjąć takie działania, które pozwolą nam zapobiec pojawieniu się ryzyka. Ryzyko operacyjne ma to do siebie, że może dotyczyć każdej organizacji, która prowadzi działalność gospodarczą. W Nowej Umowie Kapitałowej zawarta jest informacja odnośnie zarządzania ryzkiem jakie ma miejsce w instytucjach finansowych. Umowa ta zwana jest Basel II. Według Basel II ryzyko operacyjne jest częścią ryzyka strategicznego. Może być spowodowane podjęciem jakiejś nieprzemyślanej decyzji.

Według standardu Bazylea II można wymienić kilka zdarzeń, które ściśle wiążą się z ryzykiem operacyjnym. Jednym z najbardziej popularnych zdarzeń jakie wpływają na wielkość ryzyka operacyjnego są oszustwa zewnętrzne. Są nimi miedzy innym pracownicy banku, którzy poprzez swoje działanie oszukują i w taki sposób próbują obejść prawo bankowe, aby osiągnąć z tego jakąś korzyść. Mowa tutaj między innymi o oszustwach kredytowych, a także o braniu łapówek przez pracowników banku. Na ryzyko operacyjne wpływają również działania osób trzecich, które dopuszczają się włamań i kradzieży banku, czy też włamanie się do jego systemu komputerowego i kradzież ważnych dla banku informacji. Na ryzyko operacyjne mają wpływ również klienci banku. Jeżeli bank nie będzie budził ich zaufania mogą z dnia na dzień zrezygnować z jego usług. Może dojść również do sytuacji, kiedy część aktywów banku zostanie zniszczone i wpływ na to mogą mieć również klęski żywiołowe, które ciężko jest przewidzieć. Jest wiele zdarzeń, przez które poziom ryzyka operacyjnego może stawać się coraz wyższy.