Stopa procentowa

Jednym z czynników jaki ma bezpośredni wpływ na lokatę jest stopa procentowa. Każdy z banków komercyjnych ustala jaka ma być wysokość oprocentowania lokaty, biorąc pod uwagę wiele bardzo istotnych czynników. W przypadku, kiedy bank komercyjny nie ma wystarczającej kwoty kapitału może skorzystać z pożyczki od banku centralnego. Taka pożyczka opiera się na wysokości stopy lombardowej. Pożyczka jest dosyć kosztowna i banki zazwyczaj starają się jej unikać jak tylko mogą. Korzystają wówczas z pomocy finansowej innych banków lub też pożyczają pieniądze od indywidualnych klientów.

Stopy procentowe mogą wzrastać. W takich przypadkach bank komercyjny jest zmuszony, aby pożyczać pieniądze z banku centralnego za większe opłaty. Zamiast pożyczać od banku centralnego, banki komercyjne wybierają nieco tańsze rozwiązania. Bardzo dobrym sposobem jest pozyskanie klientów, którzy zdecydują się na ulokowanie swoich pieniędzy na lokatach. Jak wiadomo nic tak nie przyciąga klientów jak zyski. Im większe, tym większa szansa, że więcej klientów zdecyduje się na daną lokatę. Aby zyskać klientów banki muszą zachęcić do swoich ofert i najczęściej oferują klientom większe oprocentowanie lokaty. Klienci wówczas wybiorą taką lokatę, na której zarobią jak najwięcej, a bank pozyska potrzebne mu pieniądze. Każdy zwraca uwagę na oprocentowanie lokaty, przez co te większe cieszą się rosnącą popularnością wśród klientów i tym samym więcej osób lokuje w bankach swoje oszczędności.

Stopy procentowe tak samo jak wzrastają mogą również spadać. Jest to odwrotny przypadek, gdyż tutaj bank komercyjny może za mniej pożyczyć pieniądze jakie oferuje mu bank centralny. W tej sytuacji, bank nie musi robić wszystkiego, aby zyskać jak najwięcej klientów i tym samym obniża oprocentowanie na lokatach. Spadek stopy procentowej jest korzystny dla banków komercyjnych, ale nie korzystny dla klientów, którzy przez to nie znajdą oferty lokaty z naprawdę dobrym oprocentowaniem. Jak widać stopa procentowa ma ogromny wpływ zarówno na banki komercyjne jak i na potencjalnych właścicieli loka. Jeżeli stopa procentowa rośnie wówczas zyskują klienci, w odwrotnej sytuacji, kiedy stopa procentowa spada zyskują na tym banki komercyjne.